Vermogensbeheer:

Long Run Value fund facts

Hier vindt u de belangrijkste gegevens over de inrichting van het beleggingsfonds Long Run Value. Tevens treft u hier praktische informatie over deelname en het openen van een account.

Beleggingsstrategie

Vermogensbeheer binnen Value Group gebeurt middels een duidelijke en rationele beleggingsfilosofie. Dit onderdeel licht de strategie toe en verduidelijkt de praktische invulling daarvan.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over vermogensbeheer bij Value Group.

Stel een vraag

Heeft u vragen die niet staan vermeld onder ‘Veelgestelde vragen’? Neem dan contact op met de beheerder middels dit formulier.

Mededelingen

Op deze pagina treft u belangrijke mededelingen van de beheerder met betrekking tot het Long Run Value Partners Fund.

Aanvraag informatiepakket

Ontvang een fysiek exemplaar van de informatiemap van het Long Run Value Partners Fund en ontdek welke rol waardebeleggen in uw vermogensplanning kan spelen.

Abonnement op de nieuwsbrief

Ontvang het kwartaalbericht telkens na verschijning direct in uw brievenbus of inbox.

Documentatie

Hier vindt u belangrijke documenten, brochures en het archief van kwartaalberichten.

 

Vermogensbeheer: uitgangspunten bij de aandelenselectie

maze

Het vermogensbeheer bij het Long Run Value Partners Fund is gebaseerd op de filosofie van het waardebeleggen, een aanpak die in diverse verschijningsvormen al meer dan 75 jaar succesvol is. De hoeksteen van onze benadering is dat we aandelen bekijken als een eigendomsbelang in een onderneming; niet als een loterijlot. Het beleggingsproces gaat uit van twee essentiële vragen: (1) ‘Wat voor type onderneming willen we bezitten?’ en (2) ‘Hoeveel zijn we hiervoor bereid te betalen?’

Om de eerste vraag te beantwoorden maken we bij de selectie van ondernemingen altijd gebruik van een lijst met eigenschappen die bijdragen aan de creatie van economische waarde op de lange termijn. Hierbij wordt onder meer gelet op zaken als financiële degelijkheid, concurrentievoordelen en sterk management.

De tweede vraag draait om de aankoopprijs. De vermogensbeheerder van het fonds neemt enkel een positie in wanneer dit kan geschieden op basis van aantrekkelijke voorwaarden. Met andere woorden, het fonds koopt enkel aandelen wanneer de koers onder druk en aanschaf derhalve voordelig is. Deze onderwaarderingssituaties kunnen zich om tal van redenen voordoen.

Door bij het vermogensbeheer in te spelen op een combinatie van sterke ondernemingen en voordelige koersen beogen we een aanzienlijke veiligheidsmarge te creëren in de beleggingsportefeuille die de beleggers in het fonds een buffer biedt bij toekomstige ontwikkelingen.