Vermogensbeheer:

Long Run Value fund facts

Hier vindt u de belangrijkste gegevens over de inrichting van het beleggingsfonds Long Run Value. Tevens treft u hier praktische informatie over deelname en het openen van een account.

Beleggingsstrategie

Vermogensbeheer binnen Value Group gebeurt middels een duidelijke en rationele beleggingsfilosofie. Dit onderdeel licht de strategie toe en verduidelijkt de praktische invulling daarvan.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over vermogensbeheer bij Value Group.

Stel een vraag

Heeft u vragen die niet staan vermeld onder ‘Veelgestelde vragen’? Neem dan contact op met de beheerder middels dit formulier.

Mededelingen

Op deze pagina treft u belangrijke mededelingen van de beheerder met betrekking tot het Long Run Value Partners Fund.

Aanvraag informatiepakket

Ontvang een fysiek exemplaar van de informatiemap van het Long Run Value Partners Fund en ontdek welke rol waardebeleggen in uw vermogensplanning kan spelen.

Abonnement op de nieuwsbrief

Ontvang het kwartaalbericht telkens na verschijning direct in uw brievenbus of inbox.

Documentatie

Hier vindt u belangrijke documenten, brochures en het archief van kwartaalberichten.

 

Vermogensbeheer: criteria waarop we ondernemingen beoordelen

maze

Bij het vermogensbeheer evalueert Value Group bedrijven op tal van criteria om tot een solide beleggingsportefeuille te komen. Ons propriëtaire model analyseert hoeveel waarde een onderneming op de lange termijn voor haar aandeelhouders weet te creëren. Enkel bedrijven die over de hele linie goed scoren op de hieronder getoonde criteria komen in aanmerking voor de uiteindelijke selectie. De zaken die aan bod komen in het proces van vermogensbeheer zijn:

goed Management - We beleggen bij voorkeur in ondernemingen met een aandeelhoudergericht management. Of het management de daad bij het woord voegt leiden we bijvoorbeeld af uit de beslissingen die het neemt met betrekking tot de kapitaalallocatie, de beloningscultuur, en de mate van kostenbewustzijn. 

degelijke FinanciËle structuur - Een sterke balans geeft een bedrijf een buffer als het economisch tegenzit. Een belangrijke maatstaf is bijvoorbeeld het aantal jaren dat de onderneming nodig heeft om al haar uitstaande leningen af te lossen.

houdbaar business model - Uiteraard beschikt een sterke onderneming over een onderscheidend product. Long Run belegt graag in unieke producten waarvoor geen vergelijkbaar substituut beschikbaar is. Hierdoor kunnen afnemers lastig om het bedrijf heen. Verder kijken we naar de houdbaarheid van de vraag en of de verkoopprijs gemakkelijk evenredig met de inflatie kan worden verhoogd.

hoge Winstgevendheid - Een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen duidt erop dat de onderneming haar middelen slim aanwendt en over een goede economische motor beschikt. Bovendien zorgt een hoge rentabiliteit voor een groeiende economische waarde van het bedrijf, wat zich vertaalt in een impliciet rente-op-rente-effect in de aandelenkoers.

Consistente operationele geschiedenis - Regelmaat verkleint de kans op missers. Aantoonbaar goede resultaten over een lange historische periode zorgen voor een duidelijker beeld van de toekomstige resultaten, en zodoende voor een betrouwbare waardering.

aantrekkelijke Waardering - Op basis van de historische operationele resultaten en de zakelijke vooruitzichten brengen we de toekomstige kasstromen in kaart. Deze verdisconteren we vervolgens om tot een taxatie van de huidige waarde te komen. Enkel wanneer de actuele koers van het aandeel veel lager is dan de onderliggende waarde, en er zodoende sprake is van een ruime marge van veiligheid, gaat het Long Run Value Partners Fund uiteindelijk tot aanschaf over.