Waardebeleggen:

Achtergrond en geschiedenis

Een kort overzicht dat toont hoe waardebeleggen of value investing zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een doeltreffend raamwerk voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

Startpagina online financieel nieuws

Deze pagina vervult een gidsfunctie. Zo zijn de meest toonaangevende sites met actualiteiten beter toegankelijk voor de nieuwsgierige belegger.

Startpagina online financiële informatie

Wanneer u op zoek bent naar bedrijfsinformatie, koersgegevens of economische data, dan biedt dit onderdeel uitkomst.

Het waarde raamwerk: de fundamenten

Deze pagina biedt de belegger die zich het waardebeleggen eigen wil maken een verzameling met directe links naar relevante websites. Ook geschikt voor beleggers die eenvoudigweg wat meer willen weten over het hoe en wat van de value-beleggingsstrategie.

Een leeslijst

Deze boeken staan vol met nuttig advies en tijdloze inzichten van de meest gerespecteerde beleggingsautoriteiten. Plus enkele interessante publicaties die op het eerste gezicht niet puur op beleggen zijn gericht.

Columns fondsbeheerder

Van de hand van Long Runs fondsbeheerder verschijnt regelmatig een column waarin hij elke keer één belangrijk beleggingsprincipe toelicht.

Waarde beleggen: inzicht

Relevante ontwikkelingen en onderwerpen worden hier uitgelicht. Eveneens biedt deze pagina ruimte aan niet nader geclassificeerde, maar niettemin nuttige, weblinks.

 

Columns beheerder Long Run Value

maze

Onderstaande columns van de manager van beleggingsfonds Long Run (Pieter van der Weele) verschenen in Vivace Magazine. Elk kwartaal wordt bondig een bepaald aspect van het value beleggen onder de loep genomen. De columns zijn meer dan tips: als u zelf wilt leren beleggen of reeds belegger bent vormen deze stukjes, samen met de andere informatie op deze site, een eenvoudig uitgangspunt voor de opbouw van een veilige beleggingsstrategie.

 

» ‘Wat werkt op Wall Street’ - Vivace winter 2013
‘What Works on Wall Street’ bevat de meest recente inzichten over het kiezen van winnende aandelen. De meest in het oog springende bevindingen worden hier besproken.

» Menselijke neigingen - Vivace najaar 2013
Het vakgebied ‘behavioral finance’ houdt zich bezig met de invloed van de menselijke psychologie op beurskoersen. Er zijn inmiddels een groot aantal verschijnselen ontdekt die aantonen dat beleggers niet rationeel handelen.

» ‘The Magic Formula’ in Europa - Vivace zomer 2013
Werkt ‘The Magic Formula’ ook in Europa? Om deze vraag te beantwoorden test ik de prestaties over de afgelopen tien jaar op de Europese Stoxx 600 en daarnaast op Nederlandse aandelen.

» Groei en enkele praktische vuistregels - Vivace voorjaar 2013
Kent u de regel van 72? Het is een eenvoudige en snelle methode om uit te rekenen hoe snel een investering aanwast.

» Grip op de zaak - Vivace winter 2012
Een hoofdsom van één dollar geïnvesteerd in aandelen groeide tussen 1801 en 2001 uit tot $ 8,8 miljoen. Ter vergelijking, een dollar geïnvesteerd in obligaties groeide uit tot $ 13.975 en goud leverde slechts een zeer magere $ 15 op. Hoewel aandelen over langere perioden dus een voortreffelijke belegging zijn, dient u wel over voldoende weerbaarheid te beschikken om met de hevige jaarlijkse schommelingen om te kunnen gaan.

» Profiteren van koersdalingen? - Vivace najaar 2012
Waar het echter om gaat is dat short gaan neerwaartse bescherming biedt op een wijze die in veel opzichten te prefereren valt boven een vlucht in cash, obligaties of goud. Bovendien kan de slimme belegger met behulp van shortposities niet alleen verliezen vermijden, maar zelfs profiteren wanneer hij ergens overwaarderingen waarneemt.

» Een revolutie voor beleggers? - Vivace zomer 2012
Dat is tegelijkertijd ook een van de gevaren van aandelen met ‘een goed verhaal’. Snelgroeiende bedrijven noteren vaak vele tientallen keer de winst. Ter illustratie: de koers-winstverhouding (K/W) van Facebook op de eerste handelsdag bedroeg 83. Wanneer de houding van beleggers ten opzichte van een groeiaandeel echter omslaat, dan kan de koers-winstverhouding heel snel dalen tot een niveau van 15 of minder.

» Bied op uw favoriete aandeel met putopties - Vivace voorjaar 2012
Een van de manieren om de aankoopkosten te drukken en zo uw rendement te verhogen is door strategisch gebruik te maken van opties. De filosofie achter het schrijven van ongedekte (ook wel naakte) putopties is dat een belegger zijn favoriete aandelen kan kopen met een fikse korting.

» De belegger en marktfluctuaties - Vivace najaar 2011
Gelooft men werkelijk dat de waarde van een belegging niet fluctueert simpelweg omdat er geen openbare koers wordt afgegeven? Het bestaan van een marktprijs geeft de belegger enkel opties die hij niet heeft als zijn waardepapier geen openbare koers heeft. Openbare koersen bieden nu juist de mogelijkheid om te handelen op aantrekkelijke prijsniveaus: kopen als koersen scherp dalen, en verstandig te verkopen wanneer ze scherp stijgen.

» Misverstanden over waardebeleggen - Vivace voorjaar 2011
Waardebeleggen gaat dan ook veel verder dan het selecteren van aandelen puur op lage multiples of een hoog dividend, maar de waardheid is dat veel beheerders die zichzelf als ‘value’ profileren eigenlijk niet veel verder komen dan dit kunstje. En beleggen dient nu juist te gaan over het identificeren van excellente bedrijven die ook in de toekomst goed zullen draaien.

» Zorg voor een systeem - Vivace winter 2010
De kernstrategie die we bij Value Group hanteren is glashelder. We investeren stelselmatig in ondernemingen van sterke kwaliteit die naar onze mening aanzienlijk ondergewaardeerd zijn. Vervolgens wachten we geduldig af, totdat de onderwaardering verdwijnt. Het verschil is pure winst voor de beleggers van ons vlaggenschip, het Long Run Value Partners Fund.

» Pufcursus - Vivace najaar 2010
De zogeheten ‘professionele’ beleggers zijn vooral mensen in loondienst, en dat is waar het knelt. Voor hen persoonlijk zijn de relatieve resultaten in het afgelopen kwartaal ten opzichte van hun evenknieën belangrijker dan het daadwerkelijk verdienen van geld op de lange termijn.

» Lemmingen en traditioneel beleggingsadvies - Vivace zomer 2010
Steeds wanneer de aandelenmarkt, naar mijn mening, onder haar werkelijke waarde terugvalt raad ik hetzelfde aan. Wees niet bevreesd, pak door, en maak gebruik van de situatie nu het nog kan. Een dergelijk tegendraads advies wordt op het moment zelf vaak niet door iedereen begrepen (‘maar wat als het nu nog verder zakt?’), maar lijkt na intrede van het onherroepelijke herstel ineens volstrekt logisch (‘ja, als ik tóén had gekocht’). Het beleggingadvies dat u krijgt van de grote financiële instellingen luidt daarentegen meer lemmingachtig: wacht nog maar even tot het aantrekt (lees: alles duurder wordt).

» De illusie van geld - Vivace Magazine voorjaar 2010
Wanneer het over geld gaat denken mensen eerder in nominale dan in reële termen, een verschijnsel dat leidt tot illusionaire rijkdom. Volgens onderzoek bent u tevredener wanneer u een huis dat u aankocht voor € 200.000, verkoopt voor € 246.000 in een periode van 25% inflatie, dan wanneer u het verkoopt voor € 154.000 in een periode van 25% deflatie. Onterecht, want in reële termen verliest u feitelijk 2% in het eerste geval, terwijl u in het laatste geval 2% wint.

» Klaar voor de volgende fase - Vivace Magazine winter 2009
U blijft bij voorkeur zo ver mogelijk uit de buurt van bulkgoederen: als bedrijf in een dergelijke sector is het onmogelijk om veel slimmer te zijn dan je domste concurrent. Bij bulkgoederen kan men bijvoorbeeld denken aan textiel, auto’s, drukwerk en de meeste agrarische producten. Kopers baseren hun aankoopbeslissing voornamelijk op basis van de laagste prijs.

» A minimum of thought - Vivace Magazine najaar 2009
Waar vindt u ondergewaardeerde aandelen? Ik raad u aan eens te kijken naar bedrijven waarvan de beurskoers lager is dan het eigen vermogen. De oplettende belegger die spit in deze vruchtbare grond kan vaak letterlijk een euro kopen voor zestig cent of zelfs minder.

» Beproefd recept - Vivace Magazine zomer 2009
Natuurlijk vallen er allerlei kanttekeningen te plaatsen bij een hoog winstrendement (een lage K/W) als beslissingsrichtsnoer. Onderzoek na onderzoek wijst echter uit dat wanneer u op gezette tijdstippen een mandje aandelen koopt met het hoogste winstrendement, u het beter doet dan de markt. Ook is het interessant dat u een dergelijk resultaat kunt behalen zonder daarbij meer risico te nemen. Het enige dat u eigenlijk nodig heeft, is de discipline om deze strategie consequent toe te passen, en wat durf om juist die aandelen te kopen die de meerderheid mijdt.

» Vriend of vijand? - Vivace Magazine voorjaar 2009
En de prijzen waartegen marktspelers nu sterke ondernemingen te koop aanbieden zijn natuurlijk veel redelijker dan, bijvoorbeeld, twee jaar terug. Met andere woorden, de omstandigheden zijn nu veel gunstiger dan destijds. Niemand weet natuurlijk of het over één of twee jaar nog voordeliger kan. Maar onthoud dat geen enkele langetermijninvesteerder enkel op het dieptepunt weet te kopen. Sterker nog, een slimme belegger probeert dat niet eens.

» Het kortingspeil van de NV Nederland - Vivace Magazine winter 2008
Maken we op die manier een conservatieve raming van de waarde van de NV Nederland, dan is de uitkomst € 324,7 mld. Ter vergelijking: de totale koers van alle niet-financiële beursgenoteerde ondernemingen eind oktober was € 245 mld. Op dat koersniveau kunt u feitelijk een stukje Nederland kopen tegen een korting van ten minste 25%. Vanzelfsprekend blijft die situatie niet voortduren en na correctie (de vraag is niet óf, maar wanneer) is deze korting uw eerste winst. Daarbij komt dat u een claim koopt op de reële activa van de NV Nederland waardoor u grotendeels beschermd bent tegen inflatie. Mocht de geldontwaarding stijgen dan worden contanten en obligaties daarentegen enkel minder waard.

» Spreiding is niet genoeg - Vivace Magazine najaar 2008
Eenvoudigweg omdát aankopen werden verspreid over tientallen posities, waanden zowel particulieren als professionals zich volkomen veilig. De heersende theorie gaat namelijk uit van efficiënte markten wat onder meer inhoudt dat de markt altijd ‘gelijk’ heeft. Daarom is er in theorie geen enkele limiet aan de prijs die men mag betalen voor een aandeel!

» Veiligheidsbuffer - Vivace Magazine zomer 2008
Excellente ondernemingen worden vaak gekenmerkt door een hoog rendement op het eigen vermogen. Dit selectiecriterium dient om meerdere redenen hoog op het lijstje van beleggers te staan.

» Onbewoond eiland - Vivace Magazine voorjaar 2008
Op de langere termijn gedraagt de markt zich echter meer als een ‘weegmachine’. Uiteindelijk komt de waarde van een onderneming altijd tot uiting in de beurskoers. De kunst is om te investeren op het moment dat de prijs ver onder de werkelijke waarde ligt en te vertrouwen op dit langetermijnmechanisme.

» Prijs versus waarde - Vivace Magazine winter 2007
Vestig daarom uw aandacht niet op het koersbord, maar op de winsten en bezittingen van een bedrijf. Aan de hand daarvan kan men zonder veel moeite komen tot een notie van de onderliggende waarde. De prijs daarentegen is de uitkomst van een massale stemming, waarin ontelbare mensen hun keus uitbrengen.

» Geen stukjes papier - Vivace Magazine najaar 2007
Beleggen is eigenlijk heel eenvoudig. De basisregels zijn niet nieuw, eenvoudig te begrijpen en gemakkelijk toepasbaar. Ze zijn beperkt in aantal en hebben bovendien in de loop der geschiedenis hun waarde al bewezen. De grootste bedreiging voor het succesvol uitvoeren van een gedegen strategie is uiteraard de belegger zelf.